Fra idé til marked – Innovasjon Norge

Start
07/03/2019 09:30
Slutt
07/03/2019 11:30
Adresse
Forum Jæren, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne   Vis kart
Telefon
51779030

kr 0,00

SEMINAR I REGI AV INNOVASJON NORGE

Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidèen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i? Da er Innovasjon Norge sitt seminar «Fra idè til marked» noe for deg.

Dersom svaret er nei på spørsmålene over, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i Gründerarena Jæren på mail: post@jprod.no, da vi kan være en sparringspartner rundt din idè og har også informasjon om hvilke hjelpemidler det er for gründere på Jæren.

 

Ved påmelding vil vi at du gir en kort og konsis beskrivelse (to setninger) av din forretningsidé:

 

Hvilket behov i markedet du skal dekke?

Hvilken målgruppe som har dette behovet?

Hva er din idé eller løsning for å dekke behovet?

Hvilke ressurser har du tilgjengelig for å utvikle og kommersialisere løsningen?

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

LEAN Start-up

Når du jobber med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at en legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere, før en gjør større investeringer, etter den såkalte  Lean Start-Up metoden

Det vil også være nyttig å få en oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg.

 

Les mer om tilskudd til gründere.

Nettverk og kompetanse

Kort introdusering av hvilke tilbud regionen har å tilby deg som gründer. For en oversikt for nettverks og kompetanse tilbud i hele landet, les mer på Innovasjon Norge sine nettsider.

Etter seminaret vil det bli mulig å mingle med noen av Innovasjon Norge sine rådgivere.

 

Påmeldingsskjema finner du her: PÅMELDING

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Ida Jaarvik Hetland i Innovasjon Norge på mail: idhet@innovasjonnorge.no

 

Velkommen!

 

 

Sponsorer

Status

Ledige plasser

1 Har solgt