Gründerarena Jæren er et oppstartstilbud for gründere, utviklet av Jæren Produktutvikling. Jæren Produktutvikling ble etablert i 1992 med formål å yte bistand til idèskapere og etablerere på Jæren, for å stimulere til kreativitet og nyskaping.

Jæren Produktuktutvikling er en interkommunal stiftelse for Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Sandnes. Dette betyr at Gründerarena Jæren kan gi GRATIS rådgivning og kurs til innbyggere i disse kommunene.

Vi jobber for økt verdiskaping i Jær-regionen ved at nye, levedyktige bedrifter blir etablert, og eksisterende næringsliv blir tilført nye lønnsomme produktidéer. Gratis rådgivning og hjelp blir også gitt til allerede eksisterende firma.

Vår visjon er å være en arena for endring, nyskaping og vekst. Vi har gründeren i fokus i alt vi gjør!

 

Bilde: En munter gjeng bestående av ansatte i Jæren Produktutvikling,

gründere med kontorplass og våre samarbeidspartnere KPMG og Validè.

Visjon: Arena for endring, nyskaping og vekst

Samarbeidspartnere

Logo: DNB
Logo: Jærtek
Logo: Forum Jæren
Logo: Aarbakke
Logo: nav
Logo: Sum Regnskap
Logo: Ungt Entrepenørskap
Logo: Inventas
Logo: Projure
creator.no
Logo: Bryne VGS
Logo: Innovasjon Norge
Logo: Jæren Forsikring
Innovation Dock
Mellombels