Gründerarena Jæren er et oppstartstilbud for gründere, utviklet av Jæren Produktutvikling. Jæren Produktutvikling ble etablert i 1992 med formål å yte bistand til idèskapere og etablerere på Jæren, for å stimulere til kreativitet og nyskaping.

Jæren Produktutvikling er en interkommunal stiftelse for Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Sandnes. Dette betyr at Gründerarena Jæren kan gi GRATIS rådgivning og kurs til innbyggere i disse kommunene.

Vi jobber for økt verdiskaping i Jær-regionen ved at nye, levedyktige bedrifter blir etablert, og eksisterende næringsliv blir tilført nye lønnsomme produktidéer. Gratis rådgivning og hjelp blir også gitt til allerede eksisterende firma.

Vår visjon er å være en arena for endring, nyskaping og vekst. Vi har gründeren i fokus i alt vi gjør!

 

 

Bilde: En munter gjeng bestående av ansatte i Jæren Produktutvikling,

gründere med kontorplass og våre samarbeidspartnere KPMG og Validè.

 


PERSONVERNERKLÆRING FOR JÆREN PRODUKTUTVIKLING – OPPDATERT PER 29.06.2018

Denne personvernerklæring handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om kundene til Jæren Produktutvikling. Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Gründerarena Jæren

Gründerarena Jæren er et oppstartstilbud for gründere, utviklet av Jæren Produktutvikling. Jæren Produktutvikling ble etablert i 1992 med formål å yte bistand til idéskapere og etablerere på Jæren, for å stimulere til kreativitet og nyskaping. Les mer om vår virksomhet HER. Jæren Produktutvikling er en interkommunal stiftelse for Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Sandnes. Daglig leder i Jæren Produktutvikling er behandlingsansvarlig.

Jæren Produktutvikling er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av oss.

Vi har følgende kontaktdetaljer

Besøksadresse: Forum Jæren, Hetlandsgata 9, inngang A, 3. etg. 4344 Bryne. Telefonnummer: 51 77 90 30.

E-postadresse:  post@jprod.no

Webside: www.grunderarenajaren.no

Organisasjonsnummer: 866 473 382

 

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Jæren Produktutvikling og annen viktig informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

Vi avslører aldri opplysninger om deg til andre parter. Tilgang til personlig informasjon er begrenset til Jæren Produktutvikling sine ansatte og din personlige veileder som må ha tilgang for å gjøre jobben sin. Det er stilt samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre leverandører som oss selv gjennom våre databehandleravtaler.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene for Jæren Produktutvikling er samtykke eller avtale. Samtykket avgis ved din registrering til kurs, seminar, individuell rådgiving, næringsfagligvurdering eller som mottaker av nyhetsbrevet.

Vår databehandler er Elasticit. Playdesign er vår leverandør for utvikling av nettsiden.  Opplysningene lagres på egne servere som driftes av leverandørene. Det er kun Jæren Produktutvikling og leverandørene som har tilgang til opplysningene som samles inn. Jæren Produktutvikling har en databehandleravtale med Elasticit som bestemmer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til, og hvordan den skal sikres

 

Jæren Produktutviklings behandling av personopplysninger

Podio

Opplysninger som ligger i Jæren Produktutvikling sin database brukes til kursadministrasjon, statistikk og veiledning. Opplysninger brukes kun av Jæren Produktutvikling sine ansatte.

I Podio lagres følgende opplysninger om deg:

Veiledning: For- og etternavn, telefon, kommune, alder, epost, organisasjonsnummer, kjønn

Næringsfagligvurdering: For- og etternavn, telefon, adresse, kommune, personnummer, epost

 

Kurspåmelding

Når du melder deg på kurs eller seminar i regi av Jæren Produktutvikling må du godkjenne at dine opplysninger legges i Jæren Produktutvikling sin database. Se videre under punkt 1 i personvernerklæringen. Vi deler kun deltakerlister med samarbeidspartnere når de er medarrangør. Dette er til regskapsformål, all informasjon ellers blir holdt internt.

 

Veiledning og næringsfagligvurdering

Når du melder deg på for individuell rådgivning i regi av Jæren Produktutvikling må du godkjenne at dine opplysninger legges i Jæren Produktutvikling sin database. Se videre under punkt 1 i personvernerklæringen.

 

Statistikk

Jæren Produktutvikling produserer og formidler statistikk og analyse i årsrapport til eierne, kommunene Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Sandnes. Statistikk i rapporten kan ikke spores tilbake til den enkelte person. Statistikk for kurs kartlegger følgende:

  • Antall gjennomførte kurs
  • Totalt antall deltakere per kurs

Statistikk for individuell rådgiving kartlegger følgende:

  • Antall deltakere for individuell rådgiving
  • Antall timer per alle deltakere
  • Antall Næringsfagligvurderinger
  • Fordeling på kommuner
  • Kjønnsfordeling
  • Aldersfordeling
  • Etableringsår

Nyhetsbrev

Jæren Produktutvikling sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev ber vi om din e-postadresse og for- og etternavn. Din e-postadresse vil bli brukt til utsending av nyhetsbrev. Når vi sender ut nyhetsbrev har du mulighet til å stoppe mottaket av fremtidige utsendelser ved å velge «unsubscribe» nederst i e-posten. Dersom du melder deg av abonnement for nyhetsbrevet vil informasjonen om deg bli deaktivert. Du vil da ikke lenger motta nyhetsbrevet vårt.

Nettside

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøk på www.grunderarenajaren.no for en utarbeidet statistikk, slik at vi kan lage et mest mulig brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene tilbake til de enkelte brukerne. Alle data er anonymiserte og knyttet til en gruppe og vil ikke bli behandlet individuelt. Hvis du ikke vil bidra til analysen av bruken av våre nettsider, kan du reservere deg mot det.

Google Analytics

Jæren Produktutvikling tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Jæren Produktutvikling sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Sosiale medier

Jæren Produktutvikling benytter Facebook, Instagram, YouTube og andre sosiale medier for å gi informasjon om våre aktiviteter. Dersom du følger oss på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Dine rettigheter:

Du har rett til å:

  • Motta informasjon
  • Kreve innsyn
  • Kreve retting
  • Kreve sletting med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven
  • Kreve begrensning
  • Dataportabilitet
  • Klage til tilsynsmyndighet
  • Protestere

(som angitt i EUs generelle personvernforordning (GDPR) kapittel III)

Annen relevant lovgivning

Jæren Produktutvikling er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å:

 • lagre dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; og
 • gi innsyn i dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger)

Andre relevante grunnlag for utlevering av personopplysninger er angitt ovenfor Jæren Produktutviklings behandling av personopplysninger.

 

Ta gjerne kontakt med oss på post@jprod.no hvis noe er uklart for deg.

Visjon: Arena for endring, nyskaping og vekst

Samarbeidspartnere

Logo: DNB
Logo: Jærtek
Logo: Forum Jæren
Logo: Aarbakke
Logo: nav
Logo: Sum Regnskap
Logo: Ungt Entrepenørskap
Logo: Inventas
Logo: Projure
creator.no
Logo: Bryne VGS
Logo: Innovasjon Norge
Logo: Jæren Forsikring
Innovation Dock
Mellombels