Veiledning og kurs

Veiledning

Vi i Gründerarena Jæren tilbyr veiledninger av personer som vil starte egen virksomhet eller vurderer dette. Vi kan hjelpe deg med å utvikle og forme forretningsideèn din, målsettinger, handlingsplaner, budsjetter, hvordan man går frem, arbeidsverktøy, selskapsform, markedsføring,skatter og avgifter, kundesegmentering og mye mer. Alt etter hvilket behov akkurat DU har. Du kan enten booke en individuell veiledning på mail: post@jprod.no, eller delta på våre kurs og foredrag. For en oversikt over kommende kurs og foredrag kan du se her. Alle våre foredrag er gratis! Ønsker du individuell veiledning så er dette for innbyggere i Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal eller Hå. Veiledninger er gratis!

For å kunne gi best mulig hjelp  samarbeider vi med andre aktører som Innovasjon Norge, Dnb, Lyse, Kpmg, Sum Regnskap, Azets, Innovation Dock, Projure, Håmsø patentbyrå, Kluge advokatfirma, Jæren Forsikring og Nav for å nevne noen. Flere av disse tilbyr gratis og uforpliktende veiledning innen sitt fagområde lokalisert i gründerarenaen. Hjelpe- og virkemiddelapparatet knyttet til gründervirksomhet er ganske stort og vi kan henvise deg videre eller hjelpe med å knytte kontakter ved behov. Vi tar ikke mål av oss til å være eksperter på alt av regelverk, men vi vet hva som finnes og hvor man kan finne relevante opplysninger.

Kontorplass

Det kan være en stor fordel med å komme seg ut av hjemmekontoret og sitte på din egen faste pult i vårt åpne kontorfellesskap. Du blir en del av et inspirerende, støttende og aktivt gründermiljø, du møter likesinnede, blir en del av et miljø og et nettverk hvor en kan utveksle ideer og erfaringer, tilgang til printer/scanner, flotte møterom og det er døgnåpent. I tillegg er det er faglig hjelp innen forretningsutvkling, regnskap, regelverk, advokater, forsikring m.m i samme etasje.

Hos oss får du alt dette til en veldig gunstig avtale: kr 1000 eksl. moms i opptil 6 måneder, du kan så forlenge opptil 6 ekstra måneder men da til en høyere pris. Det er 14 dagers oppsigelsesfrist.

Hvem kan søke om plass?
Gründere og oppstartsbedrifter
Selskaper i tidlig fase
Tilbudet er for innbyggerne i disse kommunene: Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal og Hå

For mer informasjon eller forespørsel om plass ta kontakt med Heidi Roos: hr@jprod.no

Kurs og aktiviteter
Vi arrangerer mange forskjellige aktiviteter som kurs, foredrag, worskhops, seminarer m.m. For mer informasjon kan du se her: Aktiviteter.

Næringsfaglig vurdering

Hvis du mottar dagpenger eller AAP fra Nav, kan du søke om å beholde disse mens du planlegger og etablerer virksomhet. Du må da sende en søknad om etablering av egen virksomhet til Nav. Sammen med denne søknaden må du legge ved en næringsfaglig vurdering, og denne vurderingen er det vi som gjør. Pris for en næringsfaglig vurdering er kr 350.

Dette gjelder for innbyggere i Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Sandnes. For nærmere avtale send mail til: post@jprod.no. Mer informasjon finner du her.

Inkubator

Gründerarena Jæren ønsker å bidra til at innovative idéer med stort potensiale får god drahjelp på veien frem til lønnsom virksomhet. Vi har derfor et tett samarbeid med Validè som driver inkubatorvirksomhet.

En inkubator er en avdeling i en kunnskapspark som samlokaliserer og trener personer med innovative forretningsidéer opp til å etablere nye kompetanseintensive bedrifter. Inkubatorens viktigste jobb er å gjøre nettopp deg i stand til å lykkes med din forretningsidé – dersom du virkelig vil selv!

I en inkubator får gründere og bedrifter som har potente forretningsidéer hjelp til å realisere idéene fram til lønnsom virksomhet. Validè følger bedriftene i inkubatoren tett i 2 år gjennom etableringsfasen og videre inn i driftsfasen. I de fleste tilfeller investerer Validè tid og penger i prosjektene i inkubatoren.

Kravene for å bli tatt opp i inkubatoren er at idéen har vekstpotensiale, innovasjonshøyde og et kompetent gründerteam bak seg.

Strategisk næringsutvikling

Gründerarena Jæren engasjerer seg i prosjekter som kan bidra til næringsutvikling for regionen. Vi kan hjelpe med å realisere prosjekter ved å finne rett finansiering, de gode samarbeidspartnerne og sikre en god prosjektstyring.

Ta kontakt for mer informasjon. post@jprod.no

Make your own business

Do you have a business idea?
MYOB invites to a complete training course for entrepreneurs who are not of Norwegian origin. You will learn how to succeed in establishing a business in Norway. New courses will be announced in our calendar.

Vi har laget fem filmer med informasjon, råd og tips som kan gi dere bedre innsikt i den norske arbeidslivskulturen. Dette er den femte og siste filmen i serien. Den handler om uskrevne regler på arbeidsplassen og i det norske samfunnet generelt.
Etter dette kurset blir det enklere for dere å forstå både de uskrevne reglene i arbeidsmiljøet og norsk lovverk.

     

          

Konsensus kompendium ordbok

Kulturelle trekk kompendium ordbok

Tillit kompendium ordbok

Uskrevne regler kompendium ordbok

Åpenhet kompendium ordbok